شرایط اخذ نمایندگی:

شرایط اولیه برای دریافت نمایندگی محصولات شرکت آداک نور
۱- دارا بودن پروانه کسب و سابقه در حوزه فروش و پخش مصنوعات روشنایی؛
۲- خوشنامی و برخورد مناسب با مشتریان و سابقه حضور در فعالیت های اجتماعی؛
۳- عملکرد مالی مناسب؛
۴- داشتن دانش فنی درمورد محصولات و توانایی بررسی و تشخیص عیب یابی؛
۵- شرط مالکیت و موقعیت فروشگاه و حضور در بازارهای اصلی؛
۶- چیدمان مناسب و تبلیغات فروشگاهی؛
۷- وضعیت مناسب انبارش محصولات؛

مدارک مورد نیاز:
۱- تکمیل فرم اخذ نمایندگی؛
۲- کپی اولین و آخرین نسخه پروانه فعالیت؛
۳- کپی سند مالکیت فروشگاه؛
۴- کپی شناسنامه و کارت ملی؛
۵- کپی اسناد اخذ نمایندگی سایر شرکت ها؛
۶- استعلام حساب بانکی و بررسی وضعیت چک؛
۷- آمار میزان فروش ماهانه انواع برندهای داخلی و خارجی؛

در صورت تایید صلاحیت و کسب امتیاز لازم، فرد جهت اخذ نمایندگی توزیع و فروش به کمیسیون فروش شرکت معرفی می شود. پس از بررسی، پرونده تکمیل میشود و در صورت تایید مدیریت محترم عامل با نمایندگی موافقت شده و نسبت به صدور کد نمایندگی اقدام می گردد.